Warunki gwarancji.

Naszym Klientom diagnozujemy bezpłatnie wszystkie przypadki awarii, zanim np. laptop trafi do serwisu producenta w ramach gwarancji Door-To-Door, aby mieli 100% pewność , że stwierdzona niesprawność jest wynikiem wady technologicznej, a nie błędów w użytkowaniu. U nas reklamujesz bez ryzyka dodatkowych kosztów i utraconego czasu użytkowania. Skorzystaj z promocyjnego pakietu naszych usług dodanych!

 

Reklamacje niesprawności komputerów i laptopów zdarzają się trudne i skomplikowane diagnostycznie. Wynika to z tego, iż mamy do czynienia z najbardziej zaawansowaną technologią oraz faktu , iż na poprawne działanie sprzętu komputerowego wpływa w znaczący sposób instalowane i używane oprogramowanie. Nie mniej ważne są warunki eksploatacji, czy były zgodne z instrukcją użytkowania, a także zaleceniami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowym problemem jest wpływ złośliwego oprogramowanie w postaci wirusów komputerowych itp. Ważnym aspektem w procedurze diagnostycznej jest wykluczenie winy użytkownika w niesprawności , która w konsekwencji skłania każdego Klienta do skorzystania z uprawnień w ramach gwarancji czy niezgodności towaru z umową. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz w trosce o zakupiony sprzęt przedstawiamy top listę awarii, których przyczyny – niestety – wykluczają skorzystanie z tych uprawnień, a tym samym w wielu wyszczególnionych poniżej przypadkach powodują bardzo wysokie koszty naprawy. Każdej z tych awarii można uniknąć, jeśli będziemy pamiętać o możliwych przyczynach i potencjalnych zagrożeniach oraz zachowamy przezorność w użytkowaniu.

 

Dla laptopów, są to:

uszkodzenia fizyczne
uszkodzenia mechaniczne

 

sonda

Wyniki sondy przeprowadzonej wśród naszych Klientów.

 

Dla komputerów stacjonarnych, są to:

uszkodzenia fizyczne
uszkodzenia mechaniczne

 

Wspólne dla laptopów i komputerów, podlegające również temu wykluczeniu, są problemy wynikające z dopuszczenia do destrukcyjnego zawirusowania oraz niektóre niesprawności systemu operacyjnego powstałe z winy użytkownika.

Biorąc pod uwagę powyższe przypadki, każda reklamacja musi być poprzedzona rzetelną diagnostyką, czy zgłaszane problemy rzeczywiście wynikają z wady technologicznej, albo też wadliwego funkcjonowania oprogramowania. Nierzadko mamy w serwisie przypadki, kiedy użytkownicy reklamują komputery i laptopy, a przyczyna problemów nie wynika z wady sprzętu lub oprogramowania, ale w/w lub innych czynników – nie objętych bezpłatnym serwisowaniem w ramach gwarancji przez serwis producenta.

Skorzystanie z serwisu producenta w ramach D-2-D jest wygodne , ale też ryzykowne , jeśli nie ma pewności, czy ta niesprawność przypadkiem nie powstała z winy użytkownika ?

Aby zachować wieloletnią bezawaryjną sprawność sprzętu komputerowego , warto zawsze przestrzegać bardzo istotnych zaleceń eksploatacyjnych.